Apakah Itu Rempit United?

Apakah itu Rempit United? Sekiranya kita membuat pentafsiran secara terus, maksudnya adalah “Rempit Bersatu”. Adakah ini sesuatu yang positif? Mungkin ramai yang akan mengatakan bahawa ini mungkin akan mendatangkan masalah kepada negara apabila semua mat-mat rempit di Malaysia ini bersatu dan mereka akan menimbulkan masalah dengan lebih banyak seperti kegiatan lumba haram, pergaulan bebas dan … More Apakah Itu Rempit United?